Kontingent

Det koster et halvårligt kontingent på kr. 800,- at være medlem i Joyful Noise.

Kontingentet betales 2 gange årligt ved start på efterårssæson i september og ved start på forårssæson i januar.

Indbetaling sker via PBS, abonnementsopkrævning via MobilPay 9390 2680 eller
bankoverførsel til kontonr.: 1551-5135052