Kontingent

Det koster 850 kr. halvårligt at være medlem i Joyful Noise.

Beløbet betales to gange om året ved start på efterårssæson i september og ved start på forårssæson i januar.

Indbetaling sker via MobilePay 9390 2680 eller via bankoverførsel til kontonummer 1551-5135052.