Kontingent

Det koster et halvårligt kontingent på 800 kr. at være medlem i Joyful Noise.

Kontingentet betales to gange årligt ved start på efterårssæsonen i september og ved start på forårssæsonen i januar.
Indbetaling sker via Betalingsservice, abonnementsopkrævning via MobilePay 98 611 eller bankoverførsel til kontonummer.: 1551-5135052


Login for medlemmer af gospelkoret Joyful Noise